'$' Command (V0001.0000) : QMON Stats

'@' Command (V0001.0000) : DRAM Refresh Intervals

'`' Command (V0001.0000) : QMON Counters