app/uploads/2016/04/10138_Raport_z_przegladu_srodrocznego_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_CI_Games_S.A._za_I_polrocze_2013.pdf
app/uploads/2016/04/10138_Raport__z__przegladu__srodrocznego__skonsolidowanego__sprawozdania__finansowego__Grupy__Kapitalowej__CI_Games__za__I_polrocze__2013.pdf
app/uploads/2016/04/10138_Skonsolidowany_raport_polroczny_Grupy_Kapitalowej_CI_Games_za_okres_I_polrocza_2013.pdf
app/uploads/2016/04/10138_Sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_CI_Games_za_okres_I_polrocza_2013.pdf
app/uploads/2016/04/116.pdf
app/uploads/2016/04/147.pdf
app/uploads/2016/04/148.pdf
app/uploads/2016/04/1_Declaration_on_application_of_corporate_governance_principles_at_City_Interactive_S_A_EN_.pdf
app/uploads/2016/04/2.pdf
app/uploads/2016/04/2014-Consolidated_annual_financial_statements.pdf
app/uploads/2016/04/2014-Management-report-on-group-operations_CI_GAMES.pdf
app/uploads/2016/04/216-1.pdf
app/uploads/2016/04/3.pdf
app/uploads/2016/04/316.pdf
app/uploads/2016/04/3315.pdf
app/uploads/2016/04/3315p.pdf
app/uploads/2016/04/3415.pdf
app/uploads/2016/04/34a15.pdf
app/uploads/2016/04/4.pdf
app/uploads/2016/04/416.pdf
app/uploads/2016/04/5.pdf
app/uploads/2016/04/516.pdf
app/uploads/2016/04/7593_Skonsolidowany_raport_kwartalny_CI_Games_za_III_kwartal_2014r.pdf
app/uploads/2016/04/8014_Raport_z_przegladu_srodrocznego_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_CI_Games_S.A._za_I_polrocze_2014.pdf
app/uploads/2016/04/8014_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Kapitalowej_CIGames_za_I_polrocze_2014.pdf
app/uploads/2016/04/8014_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_CI_Games_za_I__polrocze_2014.pdf
app/uploads/2016/04/8014_Sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_CIGames_za_I_polrocze_2014.pdf
app/uploads/2016/04/9047_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_CI_Games_S.A_2013r.pdf
app/uploads/2016/04/9048_Opinia_i_raport_bieglego_Grupa_Kapitalowa_CI_Games_za_2013.pdf
app/uploads/2016/04/9048_Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego_2013.pdf
app/uploads/2016/04/9048_Sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane_Grupy_kapitalowej_CI_Games_za_2013.pdf
app/uploads/2016/04/9658_Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2013r..pdf
app/uploads/2016/04/Auditors_opinion_consolidated_EN.pdf
app/uploads/2016/04/Auditors_opinion_separate_EN.pdf
app/uploads/2016/04/CI-Games-Group_Consolidated_Annual_Financial_Statements_2013.pdf
app/uploads/2016/04/CI-Games-Group_Independent_Statutory_Auditors_OpinionReport_2013.pdf
app/uploads/2016/04/CI-Games-Prezentacja-1.pdf
app/uploads/2016/04/CI-Games-S.A._Annual_Financial_Statements_2013.pdf
app/uploads/2016/04/CI-Games-S.A._Declaration_on_Application_of_Corporate_Governance_Principles_2013.pdf
app/uploads/2016/04/CI-Games-S.A._Independent_Statutory_Auditors_OpinionReport_2013.pdf
app/uploads/2016/04/CI-Games-S.A._Management_Report_2013.pdf
app/uploads/2016/04/CI-Games_Group_Management_Report_2013.pdf
app/uploads/2016/04/CIGamesS.A._ArticlesofAssociation.pdf
app/uploads/2016/04/CITY_INTERACTIVE_Complete_Quarterly_Report_for_the_Fourth_Quarter_of_2010_EN_Final_8_3_2011.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_Group_annual_consolidated_financial_statements_2010_EN.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_Group_Consolidated_financial_statements_for_2012.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_Group_consolidated_financial_statements_for_the_period_from_January_1_to_December_31_2011.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_Group_Consolidated_interim_financial_statements_H1_2012_EN-109dfc6944f343b5a2eb472f1e9dcd0b-1.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_Group_Consolidated_quarterly_report_for_the_first_quarter_of_2011_EN_Final_26_5_2011.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_Group_Consolidated_Quarterly_Report_for_the_third_quarter_of_2011.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_Group_Independent_auditors_opinion_H1_2012_EN-1.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_Group_Independent_Statutory_Auditors_Opinion_and_Report_2012.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_Group_Interim_management_report_H1_2012_EN-1.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_Group_management_report_2010_EN.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_Group_management_report_2012.pdf
app/uploads/2016/04/CITY_INTERACTIVE_Report_on_the_Group_operation_for_first_half_of_the_year_2010.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_S.A_._-_Independent_Statutory_Auditors_Opinion_and_Report_2011_EN_-1.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_S.A_._annual_financial_statements_2010_EN_.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_S.A_._annual_financial_statements_for_the_period_from_January_1_to_December_31_2011_.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_S.A_._financial_statements_for_2012_.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_S.A_._Independent_Statutory_Auditors_Opinion_and_Report_2012_.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_S.A_._management_report_2010_EN_.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_S.A_._management_report_2012_.pdf
app/uploads/2016/04/City_Interactive_S_A_Independent_auditors_opinion_H1_2012_EN.pdf
app/uploads/2016/04/CITY_INTERACTIVE_S_A_Report_on_Company_operations_for_the_first_half_of_the_year_2010.pdf
app/uploads/2016/04/CI_CQuarterly_Report_for_the_Third_Quarter_of_2010_EN.pdf
app/uploads/2016/04/CI_Games_Group_Consolidated_interim_report_for_the_first_half_of_2013.pdf
app/uploads/2016/04/CI_Games_Group_Independent_auditors_opinion_for_the_first_half_of_2013.pdf
app/uploads/2016/04/CI_Games_Group_Interim_management_report_for_the_first_half_of_2013.pdf
app/uploads/2016/04/CI_Games_Group_Management_report_on_group_operations_for_the_first_half_of_2014.pdf
app/uploads/2016/04/CI_Games_Group_Report_on_review_of_condensed_consolidated_interim_financial_statements_for_the_first_half_of_2013.pdf
app/uploads/2016/04/CI_Games_S.A_._Independent_auditors_opinion_for_the_first_half_of_2013_.pdf
app/uploads/2016/04/CI_Games_S.A_._Report_on_review_of_condensed_interim_financial_statements_for_the_first_half_of_2014-1.pdf
app/uploads/2016/04/Condensed_Consolidated_interim_financial_statements_of_the_City_Interactive_Group_for_the_first_half_of_2011.pdf
app/uploads/2016/04/Consolidated-annual-financial-statement_2015.pdf
app/uploads/2016/04/Consolidated-Quarterly-Report-for-the-third-quarter-of-2013.pdf
app/uploads/2016/04/Consolidated_Financial_Statement_for_January-June_2010_finalised_as_of_30_June_2010.pdf
app/uploads/2016/04/Consolidated_Quarterly_Report_for_the_first_quarter_of_2012.pdf
app/uploads/2016/04/Consolidated_Quarterly_Report_for_the_first_quarter_of_2013.pdf
app/uploads/2016/04/Consolidated_Quarterly_Report_for_the_first_quarter_of_2014.pdf
app/uploads/2016/04/Consolidated_Quarterly_Report_for_the_third_quarter_of_2012.pdf
app/uploads/2016/04/Consolidated_Quarterly_Report_for_the_third_quarter_of_2014.pdf
app/uploads/2016/04/Consolidated_quarterly_report_Q4_2011_EN.pdf
app/uploads/2016/04/Declaration-on-appliaction-of-corporate-governance-principles-in-2015.pdf
app/uploads/2016/04/Declaration_on_application_of_corporate-governance_principles_in_2014.pdf
app/uploads/2016/04/Declaration_on_application_of_corporate_governance_principles_at_City_Interactive_S.A_._in_2011_.pdf
app/uploads/2016/04/Declaration_on_application_of_corporate_governance_principles_at_City_Interactive_S.A_._in_2012_.pdf
app/uploads/2016/04/EBI_Report_no_1-_2015.pdf.pdf
app/uploads/2016/04/Formularz-do-wykonywania-prawa-głosu-przez-pełnomocnika-na-ZWZA-CI-Games-S.A.-w-dniu-29-kwietnia-2016.pdf
app/uploads/2016/04/Formularz-pełnomocnictwa-na-ZWZA-CI-Games-S.A.-w-dniu-29-kwietnia-2016.pdf
app/uploads/2016/04/GPW_Best-Practices_CI_GAMES_EN-2.pdf
app/uploads/2016/04/GPW_Best-Practices_CI_GAMES_EN.pdf
app/uploads/2016/04/GPW_dobre_praktyki_CI_GAMES-1.pdf
app/uploads/2016/04/GPW_dobre_praktyki_CI_GAMES.pdf
app/uploads/2016/04/Informacja-o-stanie-stosowania-Dobrych-Praktyk-spółek-notowanych-na-GPW.pdf
app/uploads/2016/04/Interim_management_report_of_the_City_Interactive_Group_for_the_first_half_of_2011-1.pdf
app/uploads/2016/04/JEDNOSTKOWE-SPRAWOZDANIE-FINANSOWE-CI-GAMES-ZA-2015R-2.pdf
app/uploads/2016/04/Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_CI_Games_S.A._za_rok_2014-1.pdf
app/uploads/2016/04/Management-Board-Report.pdf
app/uploads/2016/04/Management-report-on-group-operations_2015.pdf
app/uploads/2016/04/Midyear-financial-statement.pdf
app/uploads/2016/04/Ogloszenie_Zarzadu_CI_Games_S.A._o_zwolaniu_NWZA_7_wrzesnia_2015.pdf
app/uploads/2016/04/Ogloszenie_Zarzadu_CI_Games_S.A._o_zwolaniu_ZWZA_na_29_kwietnia_2016.pdf
app/uploads/2016/04/Opinia-wraz-raportem-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-za-rok-2015_CI-Games-S.A.-2.pdf
app/uploads/2016/04/Opinia-wraz-z-raportem-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-za-rok-2015_Grupa-Kapitalowa-CI-Games-1.pdf
app/uploads/2016/04/Opinion-together-with-the-report-on-the-audit-of-the-consolidated-financial-statement.pdf
app/uploads/2016/04/Opinion-together-with-the-report-on-the-audit-of-the-financial-statement-of-CI-GAMES-S.A..pdf
app/uploads/2016/04/Opinion-together-with-the-the-report-on-audit-of-the-consolidated-financial-statement_2015.pdf
app/uploads/2016/04/Opinion_of_an_independent_statutory_auditor_on_review_of_the_condensed_separate_interim_financial_statements_of_City_Interactive_S.A_._covering_the_period_01_.01_._2011__30_.06_.2011_.pdf
app/uploads/2016/04/Oswiadczenie-o-stosowaniu-zasad-ladu-korporacyjnego-CI-Games-w-roku-2015-3.pdf
app/uploads/2016/04/Oświadczenie-o-stosowaniu-zasad-ładu-korporacyjnego-przez-CI-Games-S.A.-w-roku-2016.pdf
app/uploads/2016/04/Polityka-i-procedura-wyboru-firmy-audytorskiej-w-CI-GAMES-S.A..pdf
app/uploads/2016/04/Polityka-Niezamówionych-Treści.pdf
app/uploads/2016/04/Quercus_TFI_S.A._zawiadomienie_z_dnia_29_10_2014r._EN.pdf
app/uploads/2016/04/QUERCUS_TFI_zawiadomienie-368a93f773d301c09ccf6cd4d91a728a.pdf
app/uploads/2016/04/Raport-bieżący-nr-7.pdf
app/uploads/2016/04/Raport-bieżący-nr-8.pdf
app/uploads/2016/04/Raport-EBI-nr-1_2014.pdf
app/uploads/2016/04/Raport-EBI-nr-1_2015.pdf
app/uploads/2016/04/raport-EBI-nr-1_2016.pdf
app/uploads/2016/04/raport-EBI-nr-1_2016_EN.pdf
app/uploads/2016/04/Raport-EBI-nr-2_2015.pdf
app/uploads/2016/04/Raport-EBI-nr-2_2015_EN.pdf
app/uploads/2016/04/Raport-z-przegladu-srodrocznego-jednostkowego-sprawozdania-finansowego.pdf
app/uploads/2016/04/Raport-z-przegladu-srodrocznego-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego.pdf
app/uploads/2016/04/Raport_CI_Games_2015_Q3-1.pdf
app/uploads/2016/04/Raport_CI_Games_2015_Q3_AS-pop-ap.pdf
app/uploads/2016/04/Raport_EBI_no_1_2014_EN.pdf
app/uploads/2016/04/Regulamin-Rady-Nadzorczej-CI-Games-S.A..pdf
app/uploads/2016/04/Regulamin-WZA-CI-Games-S.A..pdf
app/uploads/2016/04/Regulamin-Zarządu-CI-Games-S.A..pdf
app/uploads/2016/04/Report_from_inspection_of_the_abbreviated_consolidated_financial_statement_of_CITY_INTERACTIVE_GROUP_for_the_period_January-June_2010.pdf
app/uploads/2016/04/Report_from_inspection_of_the_abbreviated_financial_statement_of_City_Interactive_S_A_for_the_period_January-June_2010.pdf
app/uploads/2016/04/Report_on_company_operations_2014.pdf
app/uploads/2016/04/Report_on_the_operations_of_City_Interactive_S.A_._for_2011_.pdf
app/uploads/2016/04/Report_on_the_operations_of_the_City_Interactive_Group_for_2011.pdf
app/uploads/2016/04/SKONSOLIDOWANE-SPRAWOZDANIE-FINANSOWE-CI-GAMES-ZA-2015R-1.pdf
app/uploads/2016/04/Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_CI_Games_za_rok_2014.pdf
app/uploads/2016/04/Skonsolidowany-raport-kwartalny-CI-Games-za-I-kwartał-2015.pdf
app/uploads/2016/04/Skonsolidowany-raport-kwartalny-za-I-kwartał-2014.pdf
app/uploads/2016/04/Skonsolidowany-raport-kwartalny-za-I-kwartał-2015-ko-ap-15-05-2015-12.40.pdf
app/uploads/2016/04/Sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-kapitalowej-CI-GAMES-za-rok-2015-2.pdf
app/uploads/2016/04/Sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-spolki-CI-Games-SA-za-rok-2015-2.pdf
app/uploads/2016/04/Sprawozdanie-Zarzadu-z-dzialalności-Grupy-Kapitalowej-CI-Games-za-I-polrocze-2015-r.-1.pdf
app/uploads/2016/04/Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_CI_Games_S.A._za_rok_2014.pdf
app/uploads/2016/04/Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_CI_GAMES_za_rok_2014.pdf
app/uploads/2016/04/Srodroczne-skrocone-skonsolidowane-i-jednostkowe-sprawozdanie-finansowe.pdf
app/uploads/2016/04/Statut-CI-Games-S.A..pdf
app/uploads/2016/04/Statut_spolki_CI_Games_S.A.-Zalacznik-do-RB-11-2015_EN.pdf
app/uploads/2016/04/Statut_spolki_CI_Games_S.A..pdf
app/uploads/2016/04/STATUT_SPOLKI_CI_GAMES_S.A._.pdf
app/uploads/2016/04/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-3af62e093865ca023bf3fd2bf72e9f95.pdf
app/uploads/2016/04/Tresc_uchwal_podjetych_przez_NWZA_CI_Games_S.A._7_wrzesnia_2015.pdf
app/uploads/2016/04/Tresc_uchwal_podjetych_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Akcjonariuszy_Spolki_CI_Games_S.A._w_dniu_28.4.2015_r..pdf
app/uploads/2016/04/Treść-uchwał-ZWZA-spółki-CI-Games-S.A.-podjętych-w-dniu-29-kwietnia-2016-r..pdf
app/uploads/2016/04/Uchwaly_zatwierdzone_na_ZWZ_CIGames__17_czerwca_2014.pdf
app/uploads/2016/04/Ujawnienie_stanu_posiadania_Fundusze_TFI_PZU.pdf
app/uploads/2016/04/Unit_Financial_Statement_for_January-June_2010_finalised_as_of_June_30_2010.pdf
app/uploads/2016/05/6_en.pdf
app/uploads/2016/05/7_en.pdf
app/uploads/2016/05/8_en.pdf
app/uploads/2016/05/First-Quarter-Consolidated-Report-2016-1-1.pdf
app/uploads/2016/05/raport-s-1-r.pdf
app/uploads/2016/05/report-9-EN.pdf
app/uploads/2016/05/Sprawozdanie-Finansowe_CI-Games_Q1_2016.pdf
app/uploads/2016/05/The-content-of-resolusions-adopted-at-the-ordinary-general-meeting-of-shareholders-of-CI-GAMES-SA-1.pdf
app/uploads/2016/05/Treść-postanowienia-o-zakończeniu-postępowania-upadłościowego-City-Interactive-SRL_-j.-polski.pdf
app/uploads/2016/05/Treść-postanowienia-o-zakończeniu-postępowania-upadłościowego-City-Interactive-Studio-SRL_j.-rumuński.pdf
app/uploads/2016/06/Current_report_12_2016.pdf
app/uploads/2016/06/Current_report_ESPI_12_2016.pdf
app/uploads/2016/06/Raport-bieżący-nr-11_2016.pdf
app/uploads/2016/06/Raport_biezacy_12_2016.pdf
app/uploads/2016/06/Raport_biezacy_ESPI_12_2016.pdf
app/uploads/2016/07/Court-Decision_35642_32013_City-Interactive-Studio-SRL.pdf
app/uploads/2016/08/Półroczne-sprawozdanie-z-działalności-Grupy-Kapitałowej-CI-Games-za-I-półrocze-2016.pdf
app/uploads/2016/08/Raport-z-przeglądu-skróconego-śródrocznego-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-Grupy-Kapitałowej-CI-Games.pdf
app/uploads/2016/08/Raport-z-przeglądu-skróconego-śródrocznego-sprawozdania-finansowego-CI-Games-S.A..pdf
app/uploads/2016/08/Skrócone-skonsolidowane-i-jednostkowe-sprawozdnie-finansowe-za-I-półrocze-2016.pdf
app/uploads/2016/09/Half-yearly-report-on-the-Capital-Group-operations-CI-GAMES-covering-the-period-of-the-first-six-months-of-2016-1.pdf
app/uploads/2016/09/MIDYEAR-ABBREVIATED-CONSOLIDATED-AND-INDIVIDUAL-FINANCIAL-STATEMENT-FOR-THE-FIRST-SIX-MONTHS-OF-2016.pdf
app/uploads/2016/10/Raport-bieżący-nr-13.pdf
app/uploads/2016/10/Raport-bieżący-nr-13_EN.pdf
app/uploads/2016/11/CONSOLIDATED_QUARTERLY_REPORT_FOR_THE_THIRD_QUARTER_OF_2016.pdf
app/uploads/2016/11/Raport-15-2016.pdf
app/uploads/2016/11/raport-biezacy-nr-14.pdf
app/uploads/2016/11/Raport16-2016.pdf
app/uploads/2016/11/Raport_17_2016.pdf
app/uploads/2016/11/Raport_nr_18_2016.pdf
app/uploads/2016/11/rb-20-2016_EN.pdf
app/uploads/2016/11/RB_17_EN.pdf
app/uploads/2016/11/RB_18_EN.pdf
app/uploads/2016/11/RB_19_2016.pdf
app/uploads/2016/11/RB_19_EN.pdf
app/uploads/2016/11/RB_20_2016.pdf
app/uploads/2016/11/Report_14_2016.pdf
app/uploads/2016/11/Report_15_2016.pdf
app/uploads/2016/11/Report_16_2016.pdf
app/uploads/2016/11/Skonsolidowany-raport-kwartalny-CI-Games-za-III-kwartał-2016-roku.pdf
app/uploads/2016/11/Skonsolidowany-raport-kwartalny-CI-Games-za-III-kwartał-2016-roku_.pdf
app/uploads/2016/12/CI-Games-S.A._Statut-Spółki.pdf
app/uploads/2016/12/CR_23_2016_EN.pdf
app/uploads/2016/12/CR_24_2016.pdf
app/uploads/2016/12/CR_25_2016.pdf
app/uploads/2016/12/RB_21_2016.pdf
app/uploads/2016/12/RB_21_2016_EN.pdf
app/uploads/2016/12/RB_22_2016.pdf
app/uploads/2016/12/RB_22_2016_EN.pdf
app/uploads/2016/12/RB_23_2016.pdf
app/uploads/2016/12/RB_24_2016.pdf
app/uploads/2016/12/RB_25_2016.pdf
app/uploads/2016/12/RB_26_2017.pdf
app/uploads/2017/01/CR_01_2017.pdf
app/uploads/2017/01/CR_02_2017.pdf
app/uploads/2017/01/CR_26_2016.pdf
app/uploads/2017/01/CR_3_2017.pdf
app/uploads/2017/01/CR_4_2017.pdf
app/uploads/2017/01/Projekt-tekstu-jednolitego-Statutu-CI-Games-S.A..pdf
app/uploads/2017/01/RB_01_2017-1.pdf
app/uploads/2017/01/RB_02_2017.pdf
app/uploads/2017/01/RB_03_2017.pdf
app/uploads/2017/01/rb_05_2017.pdf
app/uploads/2017/01/RB_4_2017.pdf
app/uploads/2017/01/RB_6_2017.pdf
app/uploads/2017/01/RB_7_2017.pdf
app/uploads/2017/01/RB_8_2017.pdf
app/uploads/2017/01/RB_9_2017.pdf
app/uploads/2017/01/Tekst-jednolity-Statutu-CI-Games-S.A.-ustalony-przez-NWZ-w-dniu-31-stycznia-2017-r..pdf
app/uploads/2017/01/transakcje_formularz_MAR_30_06_2016_tcm75-47410.pdf
app/uploads/2017/01/Treść-uchwał-podjętych-przez-NWZ-CI-Games-S.A.-w-dniu-31-stycznia-2017-r.-1-1.pdf
app/uploads/2017/02/Attachment_CR_10_2017.pdf
app/uploads/2017/02/CR_10_2017_en.pdf
app/uploads/2017/02/CR_11_2017.pdf
app/uploads/2017/02/CR_11_2017_s.pdf
app/uploads/2017/02/CR_12_2017.pdf
app/uploads/2017/02/CR_12_2017_s.pdf
app/uploads/2017/02/CR_13_2017.pdf
app/uploads/2017/02/CR_14_2017.pdf
app/uploads/2017/02/CR_5_2017.pdf
app/uploads/2017/02/CR_6_2017-1.pdf
app/uploads/2017/02/CR_7_2017.pdf
app/uploads/2017/02/CR_8_2017.pdf
app/uploads/2017/02/CR_9_2017.pdf
app/uploads/2017/02/ebi_1_2017.pdf
app/uploads/2017/02/EBI_1_2017_EN.pdf
app/uploads/2017/02/Odpowiedzi-na-pytania-Akcjonariusza-zadane-na-NWZ-CI-Games-S.A.-w-dniu-31-stycznia-2017-r..pdf
app/uploads/2017/02/Raport-bieżący-nr-15.pdf
app/uploads/2017/02/RB_10_2017.pdf
app/uploads/2017/02/RB_10_2017_s.pdf
app/uploads/2017/02/RB_11_2017.pdf
app/uploads/2017/02/RB_11_2017_s.pdf
app/uploads/2017/02/RB_12_2017.pdf
app/uploads/2017/02/RB_12_2017_s.pdf
app/uploads/2017/02/RB_13_2017.pdf
app/uploads/2017/02/RB_13_2017_s.pdf
app/uploads/2017/02/RB_14_2017.pdf
app/uploads/2017/02/Tekst-jednolity-Statutu-CI-Games-S.A..pdf
app/uploads/2017/03/9047_Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_CI_Games_S.A._2013.pdf
app/uploads/2017/03/CR_15_2017.pdf
app/uploads/2017/03/CR_16_2017.pdf
app/uploads/2017/03/CR_17_2017.pdf
app/uploads/2017/03/CR_18_2017.pdf
app/uploads/2017/03/CR_19_2017.pdf
app/uploads/2017/03/CR_20_2017_s.pdf
app/uploads/2017/03/JEDNOSTKOWE-SPRAWOZDANIE-FINANSOWE-CI-GAMES-za-rok-2016.pdf
app/uploads/2017/03/Jednostkowy-raport-roczny-za-2016-ESPI.pdf
app/uploads/2017/03/Opinia-i-raport-niezależnego-biegłego-rewidenta-za-2012r..pdf
app/uploads/2017/03/Opinia-wraz-z-raportem-z-badania-sprawozdania-finansowego-CI-GAMES-S.A.-za-rok-2016.pdf
app/uploads/2017/03/Opinia-wraz-z-raportem-z-badania-sprawozdania-finansowego-Grupy-Kapitalowej-CI-GAMES-za-rok-2016.pdf
app/uploads/2017/03/Oświadczenie-o-stosowaniu-zasad-ładu-korporacyjnego-przez-CI-Games-S.A.-w-roku-2016.pdf
app/uploads/2017/03/Oświadczenie-o-stosowaniu-zasad-ładu-korporacyjnego-przez-spółkę-w-2012r..pdf
app/uploads/2017/03/Powiadomienie-o-transakcjach_19-MAR-sprzedaż-Adam-Pieniacki-CIG-27-02-2017.pdf
app/uploads/2017/03/Półroczne-sprawozdanie-zarządu-z-działalności-grupy-kapitałowej-za-okres-I-półrocza-2012r.-1.pdf
app/uploads/2017/03/Raport-z-przeglądu-śródrocznego-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-grupy-kapitałowej-za-okres-I-półrocza-2012r..pdf
app/uploads/2017/03/Raport-z-przeglądu-śródrocznego-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-grupy-kapitałowej-za-okres-I-półrocza-2012r..pdf
app/uploads/2017/03/RB_15_2017_K.pdf
app/uploads/2017/03/RB_16_2017.pdf
app/uploads/2017/03/RB_17_2017.pdf
app/uploads/2017/03/RB_18_2017.pdf
app/uploads/2017/03/RB_18_2017_s.pdf
app/uploads/2017/03/RB_19_2017.pdf
app/uploads/2017/03/RB_19_2017_s.pdf
app/uploads/2017/03/RB_20_2017_s.pdf
app/uploads/2017/03/RB_21_2017.pdf
app/uploads/2017/03/Regulamin-Programu-Motywacyjnego-dla-kluczowych-pracowników-i-współpracowników-CI-Games-S.A._t.j..pdf
app/uploads/2017/03/SKONSOLIDOWANE-SPRAWOZDANIE-FINANSOWE-Grupy-Kapitałowej-CI-GAMES-za-rok-2016.pdf
app/uploads/2017/03/Skonsolidowany-raport-kwartalny-za-okres-III-kwartału-2012r..pdf
app/uploads/2017/03/Skonsolidowany-raport-półroczny-za-okres-I-półrocza-2012r..pdf
app/uploads/2017/03/Skonsolidowany-raport-roczny-za-2016-r.-ESPI.pdf
app/uploads/2017/03/Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_I_kwartal_2012.pdf
app/uploads/2017/03/Sprawozdanie-z-działalności-grupy-kapitałowej-sporządzone-za-2012r..pdf
app/uploads/2017/03/Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-CI-GAMES-S.A.-za-rok-2016-1.pdf
app/uploads/2017/03/Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-Kapitałowej-CI-GAMES-za-rok-2016.pdf
app/uploads/2017/03/Sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane_za_2012.pdf
app/uploads/2017/04/ANNUAL-CONSOLIDATED-FINANCIAL-STATEMENT-2016.pdf
app/uploads/2017/04/ANNUAL-FINANCIAL-STATEMENT-2016.pdf
app/uploads/2017/04/Annual-Report-2016-ESPI.pdf
app/uploads/2017/04/CERTYFIKAT-CI-GAMES-SA.pdf
app/uploads/2017/04/Consolidated-Annual-Report-2016-ESPI.pdf
app/uploads/2017/04/CR_21_2017.pdf
app/uploads/2017/04/CR_22_2017.pdf
app/uploads/2017/04/CR_23_2017.pdf
app/uploads/2017/04/CR_24_2017.pdf
app/uploads/2017/04/CR_25_2017_s.pdf
app/uploads/2017/04/CR_26_2017.pdf
app/uploads/2017/04/CR_27_2017.pdf
app/uploads/2017/04/DECLARATION-ON-APPLIACTION-OF-CORPORATE-GOVERNANCE-PRINCIPLES-IN-2016.pdf
app/uploads/2017/04/Formularz-do-wykonywania-prawa-głosu-przez-pełnomocnika-na-ZWZ-CI-Games-S.A.-zwołanym-na-dzień-15-maja-2017.pdf
app/uploads/2017/04/Formularz-pełnomocnictwa-na-ZWZ-CI-Games-S.A.-zwołane-na-dzień-15-maja-2017.pdf
app/uploads/2017/04/Ogłoszenie-Zarządu-CI-Games-S.A.-o-zwołaniu-ZWZ-na-dzień-15-maja-2017-r..pdf
app/uploads/2017/04/Powiadomienie-o-transakcji_Adam-Pieniacki-1.pdf
app/uploads/2017/04/Powiadomienie-o-transakcji_Adam-Pieniacki.pdf
app/uploads/2017/04/Powiadomienie-o-transakcji_Adam-Pieniacki_zmiana.pdf
app/uploads/2017/04/Powiadomienie-o-transakcji_Marek-Tymiński.pdf
app/uploads/2017/04/Powiadomienie-o-transakcji_Monika-Rumianek-1.pdf
app/uploads/2017/04/Powiadomienie-o-transakcji_Monika-Rumianek.pdf
app/uploads/2017/04/Projekty-uchwał-ZWZ-CI-Games-S.A.-zwołanego-na-dzień-15-maja-2017-r..pdf
app/uploads/2017/04/RB_22_2017_s.pdf
app/uploads/2017/04/RB_23_2017.pdf
app/uploads/2017/04/RB_24_2017.pdf
app/uploads/2017/04/RB_25_2017_s.pdf
app/uploads/2017/04/RB_26_2017.pdf
app/uploads/2017/04/RB_27_2017_s.pdf
app/uploads/2017/04/RB_28_2017.pdf
app/uploads/2017/04/RB_28_2017_s.pdf
app/uploads/2017/04/REPORT-OF-THE-CAPITAL-GROUP-OPERATIONS-2016.pdf
app/uploads/2017/04/REPORT-OF-THE-COMPANY-ACTIVITIES-2016.pdf
app/uploads/2017/04/Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-CI-Games-S.A.-z-działalności-za-rok-2016.pdf
app/uploads/2017/05/CONSOLIDATED-QUARTERLY-REPORT-FOR-THE-FIRST-QUARTER-OF-2017.pdf
app/uploads/2017/05/CR_28_2017.pdf
app/uploads/2017/05/CR_29_2017-1.pdf
app/uploads/2017/05/CR_30_2017.pdf
app/uploads/2017/05/CR_31_2017.pdf
app/uploads/2017/05/CR_32_2017.pdf
app/uploads/2017/05/CR_33_2017.pdf
app/uploads/2017/05/CR_34_2017.pdf
app/uploads/2017/05/RB_29_2017_s.pdf
app/uploads/2017/05/RB_30_2017_s.pdf
app/uploads/2017/05/RB_31_2017.pdf
app/uploads/2017/05/RB_32_2017.pdf
app/uploads/2017/05/RB_33_2017_s.pdf
app/uploads/2017/05/RB_34_2017_s.pdf
app/uploads/2017/05/RB_35_2017.pdf
app/uploads/2017/05/RB_35_2017_s.pdf
app/uploads/2017/05/RB_36_2017.pdf
app/uploads/2017/05/RB_36_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/05/Skonsolidowany-raport-kwartalny-CI-Games-za-I-kwartał-2017.pdf
app/uploads/2017/05/Skonsolidowany-raport-kwartalny-CI-Games-za-I-kwartał-2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/05/Treść-uchwał-ZWZ-CI-Games-S.A.-podjętych-w-dniu-15-maja-2017-r..pdf
app/uploads/2017/06/CI-Games_Kierunki-rozwoju-2017-2019.pdf
app/uploads/2017/06/RB_37_2017-1.pdf
app/uploads/2017/06/RB_38_2017.pdf
app/uploads/2017/06/RB_39_2017.pdf
app/uploads/2017/06/RB_40_2017.pdf
app/uploads/2017/06/RB_41_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/06/RB_42_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/06/RB_43_2017.pdf
app/uploads/2017/06/RB_44_2017.pdf
app/uploads/2017/07/RB_45_2017.pdf
app/uploads/2017/07/RB_46_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/07/RB_47_2017.pdf
app/uploads/2017/07/RB_48_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/07/STATUT-SPÓŁKI-CI-GAMES-S.A._tekst-jednolity.pdf
app/uploads/2017/08/Formularz-do-wykonywania-prawa-głosu-przez-pełnomocnika-na-NWZ-CI-Games-S.A.-zwołanym-na-dzień-14-września-2017-r..pdf
app/uploads/2017/08/Formularz-pełnomocnictwa-na-NWZ-CI-Games-S.A.-zwołane-na-dzień-14-września-2017-r..pdf
app/uploads/2017/08/Ogłoszenie-Zarządu-CI-Games-Spółki-Akcyjnej-z-siedzibą-w-Warszawie-o-zwołaniu-NWZ-na-14-września-2017-r.-.pdf
app/uploads/2017/08/Projekty-uchwał-NWZ-CI-Games-S.A.-zwołanego-na-dzień-14-września-2017-r..pdf
app/uploads/2017/08/RB_49_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/08/The-announcement-of-the-Management-Board-of-CI-Games-S.A.-on-convening-the-EGM_14-September-2017-.pdf
app/uploads/2017/09/Półroczne-sprawozdanie-z-działalności-Grupy-kapitałowej-CI-Games-za-I-półrocze-2017-r..pdf
app/uploads/2017/09/Raport-z-przeglądu-śródrocznego-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-oraz-śródrocznego-skróconego-sprawozdania-finansowego_CI-Games.pdf
app/uploads/2017/09/RB_50_2017.pdf
app/uploads/2017/09/RB_50_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/09/RB_51_2017.pdf
app/uploads/2017/09/RB_51_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/09/RB_52_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/09/RB_53_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/09/RB_54_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/09/RB_55_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/09/RB_56_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/09/Treść-uchwał-podjętych-przez-NWZ-CI-Games-S.A.-w-dniu-14-września-2017-r.-.pdf
app/uploads/2017/09/Wybrane-dane-finansowe_sprawozdanie-finansowe-za-I-półrocze-2017_Grupa-kapitałowa-CI-Games-i-CI-Games-S.A..pdf
app/uploads/2017/09/Śródroczne-skrócone-skonsolidowane-i-jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-za-okres-I-półrocza-2017-r._CI-Games.pdf
app/uploads/2017/10/RB_57_2017.pdf
app/uploads/2017/10/RB_58_2017.pdf
app/uploads/2017/10/RB_59_2017.pdf
app/uploads/2017/10/RB_60_2017.pdf
app/uploads/2017/10/RB_61_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/10/RB_62_2017.pdf
app/uploads/2017/10/RB_63_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/10/RB_64_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/10/STATUT-CI-Games-S.A..pdf
app/uploads/2017/11/Polityka-i-procedura-wyboru-firmy-audytorskiej-w-CI-GAMES-S.A..pdf
app/uploads/2017/11/Raport_CI_Games_3Q2017.pdf
app/uploads/2017/11/RB_65_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/11/RB_66_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/11/RB_67_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/11/RB_68_2017.pdf
app/uploads/2017/11/RB_69_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/11/RB_70_2017_ESPI.pdf
app/uploads/2017/11/Regulamin-Komitetu-Audytu-Rady-Nadzorczej-CI-GAMES-S.A.-.pdf
app/uploads/2017/11/Skrócone-skonsolidowane-i-jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-za-III-kwartał-2017-ESPI.pdf
app/uploads/2017/11/STATUT-CI-Games-S.A._tekst-jednolity.pdf
app/uploads/2017/12/RB_71_2017.pdf
app/uploads/2018/01/RB_2_2018_ESPI.pdf
app/uploads/2018/02/RB_3_2018_ESPI.pdf
app/uploads/2018/02/RB_4_2018_ESPI.pdf
app/uploads/2018/02/RB_5_2018_ESPI.pdf
app/uploads/2018/03/Jednostkowy-raport-roczny-za-2017-ESPI-KOREKTA.pdf
app/uploads/2018/03/Jednostkowy-raport-roczny-za-2017-ESPI.pdf
app/uploads/2018/03/Oświadczenie-o-stosowaniu-zasad-ładu-korporacyjnego-w-CI-Games-S.A.-w-2017-roku.pdf
app/uploads/2018/03/oświadczenie_rejestracja_papierów_wartościowych.pdf
app/uploads/2018/03/RB_10_2018_ESPI.pdf
app/uploads/2018/03/RB_11_2018_ESPI-1.pdf
app/uploads/2018/03/RB_12_2018_ESPI.pdf
app/uploads/2018/03/RB_6_2018.pdf
app/uploads/2018/03/RB_6_2018_ESPI.pdf
app/uploads/2018/03/RB_7_2018_ESPI.pdf
app/uploads/2018/03/RB_8_2018_ESPI.pdf
app/uploads/2018/03/RB_9_2018_ESPI.pdf
app/uploads/2018/03/Roczne-skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Grupy-Kapitałowej-CI-Games-za-rok-2017.pdf
app/uploads/2018/03/Roczne-skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-Grupy-Kapitałowej-CI-Games-za-rok-2017_K.pdf
app/uploads/2018/03/Roczne-sprawozdanie-finansowe-CI-Games-S.A.-za-rok-2017.pdf
app/uploads/2018/03/Roczne-sprawozdanie-finansowe-CI-Games-S.A.-za-rok-2017_K.pdf
app/uploads/2018/03/Skonsolidowany-raport-roczny-za-2017-ESPI-KOREKTA.pdf
app/uploads/2018/03/Skonsolidowany-raport-roczny-za-2017-ESPI.pdf
app/uploads/2018/03/Sprawozdanie-z-badania-rocznego-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-Grupy-Kapitałowej-CI-Games-za-rok-2017.pdf
app/uploads/2018/03/Sprawozdanie-z-badania-rocznego-sprawozdania-finansowego-CI-Games-S.A.-za-rok-2017-2.pdf
app/uploads/2018/03/Sprawozdanie-z-działalności-CI-Games-S.A.-w-2017-roku_K.pdf
app/uploads/2018/03/Sprawozdanie-z-działalności-CI-Games-S.A.-za-rok-2017.pdf
app/uploads/2018/03/Sprawozdanie-z-działalności-Grupy-Kapitałowej-CI-Games-za-rok-2017.pdf
app/uploads/2018/03/Sprawozdanie-z-działalności-Grupy-Kapitałowej-CI-Games-za-rok-2017_K.pdf
app/uploads/2018/03/STATUT-CI-Games-S.A._2018.pdf
app/uploads/2018/03/Ujawnienie-stanu-posiadania-akcji-przez-FI-TFI-PZU-SA.pdf
app/uploads/2018/04/Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-ZWZ_23-maja-2018-r.-1-1.pdf
app/uploads/2018/04/Raport-bieżący-13_2018.pdf
app/uploads/2018/05/Raport-bieżący-nr-14_2018.pdf
app/uploads/2018/05/Raport-bieżący-nr-15_2018.pdf
app/uploads/2018/05/RB-16_2018.pdf
app/uploads/2018/05/RB-17_2018.pdf
app/uploads/2018/05/Roczne-sprawozdanie-finansowe-CI-Games-S.A.-za-rok-2017.pdf
app/uploads/2018/05/Skonsolidowany-raport-kwartalny-CI-Games-za-I-kwartał-2018-r..pdf
app/uploads/2018/06/18_2018.pdf
app/uploads/2018/06/19_2018.pdf
app/uploads/2018/08/Raport-bieżący-nr-202018.pdf
app/uploads/2019/03/Ocena-Rady-Nadzorczej-CI-Games-S.A.-dotycząca-sprawozdań-za-rok-2018-1.pdf
app/uploads/2019/03/Oświadczenie-Rady-Nadzorczej-CI-Games-S.A-1.pdf
app/uploads/2019/03/raport-roczny-jednostkowy_wybrane-dane-finansowe.pdf
app/uploads/2019/03/raport-roczny-skonsolidowany_wybrane-dane-finansowe.pdf
app/uploads/2019/03/Sprawozdanie-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-Grupy-Kapitałowej-CI-Games-za-rok-2018.pdf
app/uploads/2019/05/raport-11.pdf
app/uploads/2019/05/Sprawozdanie-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-CI-Games-S.A.-za-rok-2018.pdf
middleware/pub/files/2011-07-06_-_Current_report_30_2011_EN_-_Notification_from_Quercus_-_increase_in_shareholding.pdf
middleware/pub/files/2011-07-14_-_Current_report_33_2011_EN_-_Notification_from_Dom_Maklerski_IDM_SA.pdf
middleware/pub/files/2011-08-16_-_Current_report_36_2011_EN_-_Notification_from_Aviva_Investors_Poland_S.A_._.pdf
middleware/pub/files/2011-12-20__Current_report_49_2011__Disclosure_of_a_shareholding_QUERCUS_Towarzystwo_Funduszy_Inwestycyjnych_S.A_._.pdf
middleware/pub/files/aktualna_tresc_Statutu_CI_Games_S.A.pdf
middleware/pub/files/Announcement_on_convening_a_OGMOS.pdf
middleware/pub/files/CI_GAMES_formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_WZA_14_11_2013-c4654c884d5cb172f4881d2083fec0f6.pdf
middleware/pub/files/CI_GAMES_formularz_pelnomocnictwa_na_WZA_14_listopada_2013-0b5f2c51d0b6ce0b04cb5f576098f141.pdf
middleware/pub/files/CI_GAMES_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_14_listopada_2013-7b714648d46c443af4a300f682e329fe.pdf
middleware/pub/files/CI_GAMES_opinia_Zarzadu_Spolki_WZA_14_11_2013-c9d4e70b194c62a6912a1097696f1e69.pdf
middleware/pub/files/CI_GAMES_projekty_uchwal_na_WZA_14_listopada_2013-5085eba3d466493136c757206bb5fd2b.pdf
middleware/pub/files/Contents_of_resolutions_passed_at_the_GMS_of_City_Interactive_S.A_._on_30_.06_.2010_._.pdf
middleware/pub/files/Contents_of_the_above_notification_has_been_presented_in_the_attachment_to_the_present_report._-22b7f65b553695a6adf471529c08fe05.pdf
middleware/pub/files/Contents_of_the_above_notification_has_been_presented_in_the_attachment_to_the_present_report._-bcd1bef86908b3ab3c8711384c39ab3d.PDF
middleware/pub/files/Contents_of_the_above_notification_has_been_presented_in_the_attachment_to_the_present_report._.pdf
middleware/pub/files/Content_of_the_resolutions_passed_at_City_Interactive_S.A_._OGM_on_16_.08_.2010_._.pdf
middleware/pub/files/dotychczasowa_tresc_Statutu_CI_Games.S.A.pdf
middleware/pub/files/Draft_resolutions_for_the_Extraordinary_General_Meeting_of_Shareholders_of_CITY_INTERACTIVE_S.A_._taking_place_on_8_November_2010_-da115f2bb636166a2f919d0ac4fa4408.pdf
middleware/pub/files/Draft_resolutions_for_the_Extraordinary_General_Meeting_of_Shareholders_of_CITY_INTERACTIVE_S.A_._taking_place_on_8_November_2010_.pdf
middleware/pub/files/Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_NWZA_CI_Games_S.A._7_wrzesnia_2015.pdf
middleware/pub/files/Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_ZWZA_CI_Games_S.A._28_kwietnia_2015.pdf
middleware/pub/files/Formularz_instrukcji_do_wykonywania_prawa_glosu-9cce463a8bac0660eb900530efe248ab.pdf
middleware/pub/files/Formularz_instrukcji_do_wykonywania_prawa_glosu_na_ZWZA_23.04.2013r...pdf
middleware/pub/files/Formularz_instrukcji_do_wykonywania_prawa_glosu_NWZA_06.03.2013r.pdf
middleware/pub/files/Formularz_instrukcji_do_wykonywania_prawa_glosu_ZWZA_20.06_.2011r_.pdf
middleware/pub/files/Formularz_instrukcji_do_wykonywania_prawa_glosu_ZWZA_28.06.2012r.-d15adecd2fa5480829b74bf8bbd2a906.pdf
middleware/pub/files/Formularz_pelnomocnictwa-e8ec6ab5acd3c23ec1026f0b0e6a42f1.pdf
middleware/pub/files/Formularz_pelnomocnictwa_na_NWZA_06.03.2013r..pdf
middleware/pub/files/Formularz_pelnomocnictwa_na_NWZA_CI_Games_S.A._7_wrzesnia_2015.pdf
middleware/pub/files/Formularz_pelnomocnictwa_na_ZWZA_20.06_.2011r_._.pdf
middleware/pub/files/Formularz_pelnomocnictwa_na_ZWZA_23.04.2013r...pdf
middleware/pub/files/Formularz_pelnomocnictwa_na_ZWZA_28.06.2012r.-ec09b737d4a4f5970f50777bcd5c6343.pdf
middleware/pub/files/Formularz_pelnomocnictwa_na_ZWZA_CI_Games_S.A._28_kwietnia_2015.pdf
middleware/pub/files/Formularz_pelnomocnictwa__ZWZ_17_czerwca_2014.pdf
middleware/pub/files/Formularz_wykonywania_prawa_glosu_ZWZ_17_czerwca_2014.pdf
middleware/pub/files/Instrukcja_dot__wykonywania_prawa_glosu-5eed3fbe1c2e58538b983a4823cd15a4.pdf
middleware/pub/files/Lista_akcjonariuszy_na_NWZA_07_05_1.pdf
middleware/pub/files/Lista_uchwal_podjetych_na_NWZA_w_dniu_07_05_EN.pdf
middleware/pub/files/Listing_of_report_information_communicated.pdf
middleware/pub/files/List_of_current_reports_published_by_City_Interactive_S.A_._in_2011_.pdf
middleware/pub/files/NWZA-6-03-13.pdf
middleware/pub/files/Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA-6cf38a2393cb692a48f7344d8643b17c.pdf
middleware/pub/files/Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_na_06.03.2013.pdf
middleware/pub/files/Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_na_20.06_.2011r_._.pdf
middleware/pub/files/Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_na_23.04.2013r..pdf
middleware/pub/files/Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_na_28.06.2012r.-81e1ccb02c35f42931ef35cd3e9368f2.pdf
middleware/pub/files/Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_w_dniu_16_08_2010-67a300d52855eb857413d2d29fb97d41.pdf
middleware/pub/files/Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_17_06_2014_roku.pdf
middleware/pub/files/Ogloszenie_Zarzadu_CI_Games_S.A._o_zwolaniu_NWZA_7_wrzesnia_2015.pdf
middleware/pub/files/Ogloszenie_Zarzadu_CI_Games_S.A._o_zwolaniu_ZWZA_28_kwietnia_2015.pdf
middleware/pub/files/OGMS_2011_20_06.pdf
middleware/pub/files/Opinia_Zarzadu_CI_Games_S.A._wylaczenie_prawa_poboru.pdf
middleware/pub/files/Projekty_uchwal-c5693fb47ea2dbdb3aaead7547dd4e69.pdf
middleware/pub/files/Projekty_Uchwal_NWZA_06.03.2013.pdf
middleware/pub/files/Projekty_uchwal_NWZA_8_listopada_2010-68cbe27b883dd18b326e9e5555231fb2.pdf
middleware/pub/files/Projekty_uchwal_ZWZA_20.06_.2011r_.pdf
middleware/pub/files/Projekty_Uchwal_ZWZA_23.04.2013r...pdf
middleware/pub/files/Projekty_Uchwal_ZWZA_28.06.2012r.-663a27178a7011fcf8c0eaffdc23a30d.pdf
middleware/pub/files/Projekty_uchwal_ZWZA_CI_Games_S.A._28_kwietnia_2015.pdf
middleware/pub/files/Projekty_Uchwal_ZWZ_17_czerwca_2014.pdf
middleware/pub/files/Projekty_uchwal__NWZA_CI_Games_S.A._7_wrzesnia_2015.pdf
middleware/pub/files/Projekt_nowego_regulaminu_Rady_Nadzorczej_CI_Games_S.A..pdf
middleware/pub/files/Projekt_nowego_regulaminu_WZA_CI_Games_S.A..pdf
middleware/pub/files/Projekt_zmian_Statutu-ec359b5d3323384ba659a4280071dd01.pdf
middleware/pub/files/Projekt_zmian_Statutu_na_NWZA_8_listopada_2010-80b4b8cece378fb76a34bfa9c30162cd.pdf
middleware/pub/files/QUERCUS_Parasolowy_SFIO_10_czerwca_2013r..pdf
middleware/pub/files/Quercus_TFI_S.A._zawiadomienie_z_dnia_29_10_2014r..pdf
middleware/pub/files/QUERCUS_TFI_zawiadomienie-368a93f773d301c09ccf6cd4d91a728a.pdf
middleware/pub/files/QUERCUS_zawiadomienie_4_grudnia_2012r..pdf
middleware/pub/files/Regulamin_Rady_Nadzorczej_CI_Games_S.A_zalacznik_do_uchwaly_nr_9.pdf
middleware/pub/files/Regulamin_WZA_CI_Games_S.A._zalacznik_do_uchwaly_nr_8.pdf
middleware/pub/files/Resolution_projects_for_the_OGMOS.pdf
middleware/pub/files/Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_City_Interactive_S_A_2011-eaa42315247d50927a06adf77babaf66.pdf
middleware/pub/files/Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_CI_Games_S.A._za_rok_2013.pdf
middleware/pub/files/Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_CI_Games_S.A._za_rok_2014.pdf
middleware/pub/files/Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2012r..pdf
middleware/pub/files/Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2012r._EN_.pdf
middleware/pub/files/Statut_spolki_CI_Games_S.A. Zalacznik do RB 11 2015_EN.pdf
middleware/pub/files/Statut_spolki_CI_Games_S.A..pdf
middleware/pub/files/STATUT_SPOLKI_CI_GAMES_S.A._.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachmentto_the_present_report._-0c39d849c6b18af8b4f9008df1e5973c.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachmentto_the_present_report._-1b6d53551e14c87b20925df7a0410814.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachmentto_the_present_report._.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_do_to_the_present_report._-1894fae253a05db28376dc9ac570bae5.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_do_to_the_present_report._-4612f9c5b11aa2f2d2f280ef144c73bd.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_do_to_the_present_report._-c4d61866380d4c8f4e917ac899a77da2.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-05d34e763ee2ac3fef2e7acf793265cc.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-0cdb929c6a2a4222d7b29eeab543f8b6.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-12c914f79c3bd9e71907885542f4978f.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-132121b89b3c1586a524da70788784b1.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-1c6d329a1f537858993dd46798156f11.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-2246eb5d7a7cc25276b51eca6339a2e3.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-2a593c38f09f4fd88e9a071482c22c9f.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-3743589c7c8afda216be1bce2183b86d.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-37b4342cf1f381e16bd804a2aff6a6c5.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-3a4b0a6386feafea089e34939273091f.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-3af62e093865ca023bf3fd2bf72e9f95.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-44edc81d7472e277e5fab4d5500ce58e.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-4ccc9f2dce867fe66a22566a2a4286ae.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-4fd902fc0af09245e398d46cc2e6db81.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-57b77f44182e1e5d595073b663311f99.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-69361530cc18e488a9c4cd8b6aac3cc5.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-7008826b91d6b965e00e4a8754ef6f99.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-731bd78159c5fb148c0665171385f9c7.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-88d8ec812d6e76b20cba913267a28953.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-8e8c01afb034806ba7516b14b8cd4058.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-9cf7c8f46ce724fc7dbaf461578c0ea8.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-a4a59d066e49bbc3dce2c3164f1d9942.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-a5c6aebb363d5fbd9feb03ffb0edfce1.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-b1eea0dcf9e030de4b92b73d667dccfa.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-c70224e69a95379e1f36e91401b0057a.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-cea0281769a3cc238e8ccbf270fc24d4.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-d08bc24fbdda0ad573fa00ba9a144a09.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-dffeb112bd360cbcecbbc108097cfffe.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-e694dbc2f9c021f4d38d606d4e5e7ab0.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-eb5748a77580b410219f71d4dd0971c4.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report-f9ac437c160561500e9279b43ad7c919.pdf
middleware/pub/files/Transaction_details_and_the_contents_of_the_notification_constitute_an_attachment_to_the_present_report._.pdf
middleware/pub/files/tresc_uchwal_podjetych_na_ZWZA_City_Interactive_S.A_._30_.06_.2010_.pdf
middleware/pub/files/Tresc_uchwal_podjetych_przez_NWZA_CI_Games_S.A._7_wrzesnia_2015.pdf
middleware/pub/files/Tresc_uchwal_podjetych_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Akcjonariuszy_Spolki_CI_Games_S.A._w_dniu_28.4.2015_r..pdf
middleware/pub/files/Uchwala_podjete_na_ZWZA_16.08_.2010_.pdf
middleware/pub/files/Uchwaly_podjeta_na_NWZA_8.11_.2010_.pdf
middleware/pub/files/Uchwaly_podjete_na_WZA_CI_Games_S.A._w_dniu_14_11_2013r..pdf
middleware/pub/files/uchwaly_podjete_przez_ZWZA_City_Interactive_w_dniu_20.06_.2011_-8fd56761a99b74b55f51c8a26f8c14d2.pdf
middleware/pub/files/Uchwaly_przyjete_na_ZWZA_28.06.2012-3c3dc6dc5aa9b5979118d49c18c53e69.pdf
middleware/pub/files/Uchwaly_zatwierdzone_na_ZWZ_CIGames__17_czerwca_2014.pdf
middleware/pub/files/Ujawnienie_stanu_posiadania_Fundusze_TFI_PZU.pdf
middleware/pub/files/Voting_rights_execution_form_OGMOS.pdf
middleware/pub/files/Wykaz_raportow_biezacych_i_okresowych_City_Interactive_S.A_w_roku_2010_.pdf
middleware/pub/files/wykaz_raportow_biezacych_i_okresowych_w_2011r.-45d5ccabbc9599772252e938833293f2.pdf
middleware/pub/files/WZA_City_Interactive_S_A_23_04_2013..pdf
middleware/pub/files/Wzor_pelnomocnictwa-b7921e1a96647aad75a54bdac3f598d0.pdf
middleware/pub/files/Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_17_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_Spolki_CI_Games_S.A._z_dnia_28.4.2015_r..pdf
middleware/pub/files/Zawiadomienie_-_wykup_obligacji_serii_B.PDF
middleware/pub/files/zawiadomienie_05_02_2010.pdf
middleware/pub/files/Zawiadomienie_05_03_2010-75a18733359d88129dc817132c2a5006.pdf
middleware/pub/files/zawiadomienie_05_07_2010-9b2fb250dbf28ce3bf5182d1f5e23714.pdf
middleware/pub/files/Zawiadomienie_06.09_.2010_.pdf
middleware/pub/files/zawiadomienie_07_05_2010.pdf
middleware/pub/files/Zawiadomienie_09_04_2010.pdf
middleware/pub/files/Zawiadomienie_13.12_.2010_.pdf
middleware/pub/files/zawiadomienie_14_05_2010.pdf
middleware/pub/files/Zawiadomienie_15_02_2010.pdf
middleware/pub/files/zawiadomienie_16.08_.2010_.pdf
middleware/pub/files/Zawiadomienie_19_02_2010.pdf
middleware/pub/files/zawiadomienie_19_07_2010-7fb3a185138e6da56320f1e0843f998c.pdf
middleware/pub/files/zawiadomienie_21_05_2010.pdf
middleware/pub/files/zawiadomienie_21_06_2010-e5e229a47c9b5c3e4630df06e037ad94.pdf
middleware/pub/files/Zawiadomienie_22.11_.2010_.pdf
middleware/pub/files/Zawiadomienie_23_03_2010.pdf
middleware/pub/files/Zawiadomienie_25.10_.2010_.pdf
middleware/pub/files/zawiadomienie_25_05_2010.pdf
middleware/pub/files/Zawiadomienie_26_02_2010.pdf
middleware/pub/files/Zawiadomienie_26_03_2010.pdf
middleware/pub/files/zawiadomienie_26_04_2010.pdf
middleware/pub/files/zawiadomienie_26_07_2010-183f2813fa88e0698cebdcf53231c804.PDF
middleware/pub/files/Zawiadomienie_27.09_.2010_.pdf
middleware/pub/files/zawiadomienie_28_05_2010.pdf
middleware/pub/files/Zawiadomienie_29.11_.2010_.pdf
middleware/pub/files/zawiadomienie_30_04_2010.pdf
middleware/pub/files/zawiadomienie_Aviva_Investors_27.12.2012.pdf
middleware/pub/files/Zawiadomienie_Aviva_Investors_30.08_.2010r_._.PDF
middleware/pub/files/zawiadomienie_Aviva_Investors_Poland_S.A._16.08.2011.PDF
middleware/pub/files/zawiadomienie_Aviva_Investors_Poland_SA_w_imieniu_zarzadzanych_portfeli-cb9d73aa14c15860c14b5f1fa25a5993.pdf
middleware/pub/files/Zawiadomienie_Quercus_25.01.2013.PDF
middleware/pub/files/zawiadomienie_Quercus_TFI_19.12.2011r-a5336114c8b16cfffd03805af0f13d56.pdf
middleware/pub/files/Zawiadomienie_Quercus_TFI_S.A._z_28_maja_2013r..pdf
middleware/pub/files/zawiadomienie_Quercus_TFI_S.A_._.PDF
middleware/pub/files/Zawiadomienie_Quercus_TFI_z_dnia_19.04_.2011_.PDF
middleware/pub/files/Zawiadomienie_Quercus_TFI_z_dnia_23.02_.2011_.pdf
middleware/pub/files/zawiadomienie_Quercus_z_06.07_.2011_-_zwiekszenie_stanu_posiadania_.PDF
middleware/pub/files/zawiadomienie_z_dnia_11.07.2011r..PDF
middleware/pub/files/zmiana_Statutu_CI_Games_S.A.pdf
pl/assets/pub/files/reports/Opinia_i_raport_biegłego_CI_Games S.A_2013.pdf
pl/assets/pub/files/reports/Opinia_i_raport_biegłego_Grupa_Kapitałowa_CI_Games_za_2013.pdf
pl/assets/pub/files/reports/Sprawozdanie finansowe jednostkowe CI Games S.A. za 2013r..pdf
pl/assets/pub/files/reports/Sprawozdanie Zarządu z dzialaności Grupy Kapitałowej CI Games za 2013r..pdf
pl/assets/pub/files/reports/Sprawozdanie Zarządu z działalności CI Games S.A. za 2013r..pdf
pub/files/aktualna_tresc_Statutu_CI_Games_S.A.pdf
pub/files/CI_GAMES_formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_WZA_14_11_2013-c4654c884d5cb172f4881d2083fec0f6.pdf
pub/files/CI_GAMES_formularz_pelnomocnictwa_na_WZA_14_listopada_2013-0b5f2c51d0b6ce0b04cb5f576098f141.pdf
pub/files/CI_Games_H1_2013_prezentacja_final_rozbudowana.pdf
pub/files/CI_GAMES_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_14_listopada_2013-7b714648d46c443af4a300f682e329fe.pdf
pub/files/CI_GAMES_opinia_Zarzadu_Spolki_WZA_14_11_2013-c9d4e70b194c62a6912a1097696f1e69.pdf
pub/files/CI_GAMES_projekty_uchwal_na_WZA_14_listopada_2013-5085eba3d466493136c757206bb5fd2b.pdf
pub/files/CI_Games_S.A_._Independent_auditors_opinion_for_the_first_half_of_2013_.pdf
pub/files/Consolidated_Quarterly_Report_for_the_first_quarter_of_2013.pdf
pub/files/dotychczasowa_tresc_Statutu_CI_Games.S.A.pdf
pub/files/For_Windows_users.pdf
pub/files/Grzegorz_Leszczynski_oswiadczenie.pdf
pub/files/IP_Roy_Campbell_CI_20_01_2009.pdf
pub/files/Krzysztof_Sroczynski-oswiadczenie_o_powiazaniach_z_akcjonariuszami.PDF
pub/files/Lech_Tyminski-oswiadczenie_o_powiazaniach_z_akcjonariuszami.PDF
pub/files/Marek_Dworak-oswiadczenie_o_powiazaniach_z_akcjonariuszami.PDF
pub/files/T_Litwiniuk_oswiadczenie.pdf
pub/files/Uchwaly_podjete_na_WZA_CI_Games_S.A._w_dniu_14_11_2013r..pdf
pub/files/zmiana_Statutu_CI_Games_S.A.pdf
wp-content/uploads/2017/10/RB_59_2017.pdf
wp-content/uploads/2017/10/RB_60_2017.pdf
wp-content/uploads/2017/10/RB_61_2017_ESPI.pdf
wp-content/uploads/2017/10/RB_62_2017.pdf
wp-content/uploads/2017/10/RB_63_2017_ESPI.pdf
wp-content/uploads/2017/10/RB_64_2017_ESPI.pdf
wp-content/uploads/2017/11/RB_65_2017_ESPI.pdf
wp-content/uploads/2017/11/RB_66_2017_ESPI.pdf
wp-content/uploads/2017/11/RB_67_2017_ESPI.pdf
wp-content/uploads/2017/11/RB_68_2017.pdf
wp-content/uploads/2017/11/RB_69_2017_ESPI.pdf
wp-content/uploads/2017/11/RB_70_2017_ESPI.pdf
wp-content/uploads/2017/12/RB_71_2017.pdf
wp-content/uploads/2018/01/1.pdf
wp-content/uploads/2018/01/RB_2_2018_ESPI.pdf
wp-content/uploads/2018/02/RB_3_2018_ESPI.pdf
wp-content/uploads/2018/02/RB_4_2018_ESPI.pdf
wp-content/uploads/2018/02/RB_5_2018_ESPI.pdf
wp-content/uploads/2018/03/oświadczenie_rejestracja_papierów_wartościowych.pdf
wp-content/uploads/2018/03/RB_10_2018_ESPI-1.pdf
wp-content/uploads/2018/03/RB_11_2018_ESPI-1-1.pdf
wp-content/uploads/2018/03/RB_12_2018_ESPI-1.pdf
wp-content/uploads/2018/03/RB_6_2018_ESPI.pdf
wp-content/uploads/2018/03/RB_7_2018_ESPI.pdf
wp-content/uploads/2018/03/RB_8_2018_ESPI.pdf
wp-content/uploads/2018/03/RB_9_2018_ESPI-1.pdf
wp-content/uploads/2018/03/STATUT-CI-Games-S.A._t.j..pdf
wp-content/uploads/2018/03/Ujawnienie-stanu-posiadania-akcji-przez-FI-TFI-PZU-SA-1.pdf
wp-content/uploads/2018/04/Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-ZWZ_23-maja-2018-r.-1-2.pdf
wp-content/uploads/2018/04/Formularz-pełnomocnictwa_ZWZ_23-maja-2018-r.-.pdf
wp-content/uploads/2018/04/Ogłoszenie-Zarządu-CI-Games-S.A.-o-zwołaniu-ZWZ_23-maja-2018-r..pdf
wp-content/uploads/2018/04/Projekty-uchwał-ZWZ_23-maja-2018-r.-.pdf
wp-content/uploads/2018/04/Raport-bieżący-13_2018.pdf
wp-content/uploads/2018/05/Raport-bieżący-nr-14_2018.pdf
wp-content/uploads/2018/05/Raport-bieżący-nr-15_2018.pdf
wp-content/uploads/2018/05/RB-16_2018-1.pdf
wp-content/uploads/2018/05/RB-17_2018-1.pdf
wp-content/uploads/2018/05/Treść-uchwał-podjętych-przez-ZWZ-CI-Games-S.A.-w-dniu-23-maja-2018-r.-.pdf
wp-content/uploads/2018/06/18_2018-1.pdf
wp-content/uploads/2018/06/19_2018-1.pdf
wp-content/uploads/2018/08/21.pdf
wp-content/uploads/2018/08/Formularz-do-wykonywania-prawa-głosu-na-NWZ-CI-Games-S.A.-w-dniu-27-września-2018.pdf
wp-content/uploads/2018/08/Formularz-pełnomocnictwa_NWZ-CI-Games-S.A._27-września-2018.pdf
wp-content/uploads/2018/08/Ogłoszenie-Zarządu-CI-Games-S.A.-o-zwołaniu-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-na-27-września-2018.pdf
wp-content/uploads/2018/08/Opinia-Zarządu-CI-Games-S.A.-na-NWZ-w-dniu-27-września-2018-r.-.pdf
wp-content/uploads/2018/08/Projekty-uchwał-na-NWZ-CI-Games-S.A.-w-dniu-27-września-2018-r..pdf
wp-content/uploads/2018/08/Raport-bieżący-nr-202018.pdf
wp-content/uploads/2018/09/doc02400320180927144510-1.pdf
wp-content/uploads/2018/09/Raport-bieżący-nr-23_2018.pdf
wp-content/uploads/2018/09/Raport-bieżący-nr-24.pdf
wp-content/uploads/2018/09/Treść-uchwał-podjętych-przez-NWZ-CI-Games-S.A.-w-dniu-27-września-2018-r..pdf
wp-content/uploads/2018/10/17.10-1.pdf
wp-content/uploads/2018/10/25_2018-1.pdf
wp-content/uploads/2018/11/26.11.pdf
wp-content/uploads/2018/11/Prognozowane-przepływy-finansowe-w-Grupie-Kapitałowej-CI-Games-od-IV-kwartału-2018-do-III-kwartału-2019.pdf
wp-content/uploads/2018/12/Raport-28_2018.pdf
wp-content/uploads/2018/12/Statut-CI-Games-S.A..pdf
wp-content/uploads/2019/01/Raport-bieżący-01_2019.pdf
wp-content/uploads/2019/03/Raport-5_2019.pdf
wp-content/uploads/2019/05/6_2019-Raport-biezacy.pdf
wp-content/uploads/2019/05/7.pdf
wp-content/uploads/2019/05/Formularz-do-wykonywania-prawa-głosu-na-ZWZ-CI-Games-S.A._28-czerwca-2019.pdf
wp-content/uploads/2019/05/Formularz-pełnomocnictwa_ZWZ-CI-Games-S.A._28-czerwca-2019.pdf
wp-content/uploads/2019/05/Ogloszenie-o-zwolaniu-WZA.pdf
wp-content/uploads/2019/05/Ogłoszenie-Zarządu-CI-Games-S.A.-o-zwołaniu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.pdf
wp-content/uploads/2019/05/Projekty-uchwał-które-mają-być-podjęte-przez-Zwyczajne-Walne-Zgromadzenie-CI-Games-S.A._28-czerwca-2019.pdf
wp-content/uploads/2019/05/raport-10.pdf
wp-content/uploads/2019/05/raport-11.pdf
wp-content/uploads/2019/05/Raport-bieżący-12.pdf
wp-content/uploads/2019/05/raport-bieżący-9.pdf
wp-content/uploads/2019/05/Raport-bieżący.pdf
wp-content/uploads/2019/05/Wniosek-Zarządu-CI-Games-S.A.-w-sprawie-pokrycia-straty-poniesionej-w-2018-roku.pdf
wp-content/uploads/2019/05/Załącznik-do-raportu-bieżącego-nr-10_2019.pdf
wp-content/uploads/2019/06/15.pdf
wp-content/uploads/2019/06/16-2019-raport-biezacy.pdf
wp-content/uploads/2019/06/18-2019-Uchwała-Zarządu-CI-Games-S.A.-w-sprawie-dokonania-przydziału-Akcji-Serii-H.pdf
wp-content/uploads/2019/06/22.pdf
wp-content/uploads/2019/06/doc02964820190603120111.pdf
wp-content/uploads/2019/06/Podsumowanie-emisji-Akcji-serii-H.pdf
wp-content/uploads/2019/06/raport-biezacy-152019.pdf
wp-content/uploads/2019/06/Rejestracja-warunkowa-1.pdf
wp-content/uploads/2019/06/Ustalenie-ceny-emisyjnej-akcji-serii-H-oraz-ostatecznej-liczby-akcji-serii-H-oferowanych-w-poszczególnych-transzach.pdf
wp-content/uploads/2019/06/Wykaz-akcjonariuszy-posiadających-co-najmniej-5-liczby-głosów.pdf
wp-content/uploads/2019/06/Zmiana-znaczjcej-umowy.pdf
wp-content/uploads/2019/07/Dopuszczenie-i-wprowadzenie-do-obrotu-giełdowego.pdf
wp-content/uploads/2019/07/Odwołanie-prognozy-przepływów-finansowych.pdf
wp-content/uploads/2019/08/2019-08-12-STATUT-CI-Games-S.A.pdf
wp-content/uploads/2019/09/33.pdf
wp-content/uploads/2019/09/34.pdf
wp-content/uploads/2019/10/2019-10-07-Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-NWZ.pdf
wp-content/uploads/2019/10/2019-10-07-Formularz-pełnomocnictwa_NWZ.pdf
wp-content/uploads/2019/10/2019-10-07-Ogłoszenie-Zarządu-o-zwołaniu-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.pdf
wp-content/uploads/2019/10/2019_10_07_PROJEKTY-UCHWAŁ_NWZ.pdf
wp-content/uploads/2019/10/35.pdf
wp-content/uploads/2019/10/36.pdf
wp-content/uploads/2019/10/37.pdf
wp-content/uploads/2019/10/39.pdf
wp-content/uploads/2019/10/40.pdf
wp-content/uploads/2019/10/Oświadczenie-o-stosowaniu-zasad-ładu-korporacyjnego-w-roku-2018_korekta.pdf
wp-content/uploads/2019/10/Powiadomienie-o-transakcji.pdf
wp-content/uploads/2019/10/zawiadomienie-art-69-ustawy-o-ofercie-publicznej.pdf
wp-content/uploads/2019/11/2019_11_04_TRESC-UCHWAL_NWZ.pdf
wp-content/uploads/2019/11/2019_11_04_TRESC-UCHWAL_NWZ_korekta.pdf
wp-content/uploads/2019/11/41.pdf
wp-content/uploads/2019/11/41Korekta.pdf
wp-content/uploads/2019/11/42.pdf
wp-content/uploads/2019/12/RB_43-2019.pdf
wp-content/uploads/2020/01/2020-01-27_RB_2020_02_final-1.pdf
wp-content/uploads/2020/04/06_2020.pdf
wp-content/uploads/2020/04/07_2020.pdf
wp-content/uploads/2020/04/Raport-bieżacy-05_2020.pdf
wp-content/uploads/2020/05/2020-05-21-Ogłoszenie-Zarządu-CI-Games-Spółki-Akcyjnej-o-zwołaniu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-17.06.2020.pdf
wp-content/uploads/2020/05/2020-05-25_RB_2020_09.pdf
wp-content/uploads/2020/05/ANNUAL-CONSOLIDATED-FINANCIAL-STATEMENTS-1.pdf
wp-content/uploads/2020/06/2020-06-09_RB_2020_10.pdf
wp-content/uploads/2020/06/2020-06-13_RB_2020_11.pdf
wp-content/uploads/2020/06/2020-06-16_RB_2020_12.pdf
wp-content/uploads/2020/06/2020-06-22_RB_2020_13.pdf
wp-content/uploads/2020/07/2020-07-01_RB_2020_16.pdf
wp-content/uploads/2020/07/2020-07-03_RB_2020_17.pdf
wp-content/uploads/2020/07/2020-07-27-Treść-uchwał-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-CI-Games-SA-27_07_2020.pdf
wp-content/uploads/2020/07/MAR-Art-19-CI-Games-raport-18.2020.pdf
wp-content/uploads/2020/07/WNIOSEK-ZARZADU-CIG-1.pdf
wp-content/uploads/2020/08/doc.pdf
wp-content/uploads/2020/08/Raport.pdf
wp-content/uploads/2020/08/Treść-uchwał-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-CI-Games-S.A.-z-27.07.2020.pdf
wp-content/uploads/2020/09/2020.09.25_Zawiadomienie_CI-Games-5.pdf
wp-content/uploads/2020/09/31.pdf
wp-content/uploads/2020/09/33.pdf
wp-content/uploads/2020/09/34.pdf
wp-content/uploads/2020/09/35.pdf
wp-content/uploads/2020/09/36-1.pdf
wp-content/uploads/2020/09/36.pdf
wp-content/uploads/2020/09/37.pdf
wp-content/uploads/2020/09/38.pdf
wp-content/uploads/2020/09/39.pdf
wp-content/uploads/2020/09/40.pdf
wp-content/uploads/2020/09/CIG_CV_KK.pdf
wp-content/uploads/2020/09/Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-NWZ_9.10.2020.pdf
wp-content/uploads/2020/09/Formularz-pełnomocnictwa_NWZ_9.10.2020.pdf
wp-content/uploads/2020/09/Ogłoszenie-Zarządu-CI-Games-S.A.-o-zwołaniu-NWZ_październik-2020.pdf
wp-content/uploads/2020/09/Raport-bieżacy.pdf
wp-content/uploads/2020/09/Raport-bieżący-nr-32.pdf
wp-content/uploads/2020/09/RB_28_2020.pdf
wp-content/uploads/2020/09/RB_29_2020.pdf
wp-content/uploads/2020/09/rekomendacja-dla-kandydata-do-RN.pdf
wp-content/uploads/2020/09/Treść-projektów-uchwał_Nadzwyczajne-Walne-Zgromadzenie-CI-Games-S.A._9.10.2020.pdf
wp-content/uploads/2020/09/Wniosek-akcjonariusza-o-umieszczenie-określonej-sprawy-w-porządku-obrad-NWZ.pdf
wp-content/uploads/2020/09/Zawiadomienie_Marek_Tymiński.pdf
wp-content/uploads/2020/10/41.pdf
wp-content/uploads/2020/10/42.pdf
wp-content/uploads/2020/10/43.pdf
wp-content/uploads/2020/10/44.pdf
wp-content/uploads/2020/10/45.pdf
wp-content/uploads/2020/10/46.pdf
wp-content/uploads/2020/10/Krzysztof-Kaczmarczyk_życiorys.pdf
wp-content/uploads/2020/10/Treść-uchwał_Nadzwyczajne-Walne-Zgromadzenie-CI-Games-S.A.-z-9.10.2020-r..pdf
wp-content/uploads/2020/11/472020.pdf
wp-content/uploads/2020/12/48_2020.pdf
wp-content/uploads/2021/01/1_2021-Korekta.pdf
wp-content/uploads/2021/01/Raport-biezacy-1_2021.pdf
wp-content/uploads/2021/01/raport-biezacy-nr-2_2021.pdf
wp-content/uploads/2021/05/CI-Games-S.A._Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-o-wynagrodzeniach_2019_2020.pdf
wp-content/uploads/2021/10/CI-Games-H1-2021-presentation-slides.pdf
wp-content/uploads/2021/11/CI-Games-Q3-2021-presentation-slides.pptx.pdf